تزریق چربی به باسن بین جراحی های زیبایی همواره با استقبال بالایی همراه بوده است. در روش لیفت باسن برزیلی به جای ایمپلنت هایی که در جراحی کاشت باسن استفاده می شود، از چربی خود بیمار برای مجسمه سازی و کانتور کردن باسن استفاده می کند. لیفت باسن برزیلی به طور فزاینده ای محبوب می شود زیرا ظاهری بسیار طبیعی و احتمال بسیار کم عوارض در حین یا بعد از عمل را فراهم می کند. دکتر رقیه جلیلی به بیماران راهی برای دستیابی به باسن های گرد، جوان و پر جنب و جوشی که همیشه می خواستند ارائه می دهد.

تصاویر

تزریق چربی به باسن
تزریق چربی به باسن

ویدیو ها