بلفاروپلاستی

هدف این است که پلک های افتاده یا کیسه های چشم را بهبود بخشد.قبل از شروع، از دلایل خود برای تمایل به جراحی پلک مطمئن شوید. هزینه، خطرات و این واقعیت را در نظر داشته باشید و ایده خوبی است که ابتدا در مورد برنامه های خود با پزشک صحبت کنید. ممکن است یک وضعیت پزشکی بر پلک های شما تأثیر بگذارد یا دلیلی وجود داشته باشد که این عمل برای شما مناسب نیست.