جراحی سینه(درمانی)

وقتی صحبت از جراحی سینه میشود معمولا اکثر افراد جراحی های زیبایی سینه را تصور میکنند در صورتی که جراحی پستان برای ناهنجاری ها، سرطان و بازسازی سینه نیز جزو عمل هایی است که بسیار انجام میشود. 

لازم است بدانید که با مبتلا شدن به این بیماری نباید روحیه خود را از دست بدهید. در این راستا انتخاب متخصص سرطان سینه را فراموش نکنید.