دکتر رقیه جلیلی | بهترین دکتر جراحی زیبایی

دکتر رقیه جلیلی در سال 1371 با قبولی در کنکور سراسری، وارد رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه شدند و در شهریور ماه 1378 فارغ التحصیل شده اند. ایشان بعد از گذراندن تعهدات قانونی و طبابت در شهرهای مرزی، در آزمون تخصصی سال 84 در رشته جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول شده و دوره تخصصی را در بیمارستان رسول اکرم و بیمارستان فیروزگر سپری کرده و در سال 88 فارق التحصیل شدند.

ایشان بعد از فارق التحصیلی از همان ابتدا در کنار تعهدات قانونی و انجام عمل های جراحی اورژانسی و درمانی، در زمینه عمل های زیبایی نیز فعالیت های فراوانی داشتند. بعد از اتمام تعهدات قانونی مدتی در زمینه بیماری های ناحیه مقعد، پستان و عمل های زیبایی فعالیت داشتند .