جراحی زیبایی شکم

بهترین دکتر ابدومینوپلاستی در تهران

جراحی ها - جراحی زیبایی شکم

بهترین دکتر ابدومینوپلاستی در تهران

انجام جراحی ابدو (abdominoplasty) توسط  بهترین دکتر ابدومینوپلاستی در تهران باعث بهبود شکل ناحیه شکم می شود. هدف جراحی ابدومینوپلاستی (tummy tuck) از بین بردن پوست اضافی شکم است.

436