تزریق چربی

تزریق چربی به باسن

جراحی ها - تزریق چربی

تزریق چربی به باسن

تزریق چربی به باسن نوعی جراحی زیبایی است که برای افزایش حجم و فرم دادن به باسن استفاده می شود و باعث لیفت باسن (باسن برزیلی) و رفع افتادگی آن نیز می‌شود. این عمل نسبت به دیگر اعضای بدن مانند تزریق چربی به صورت نیاز به مقدار چربی بیشتری دارد، بنابراین باید ناحیه ای برای برداشت چربی انتخاب شود که ذخیره لازم را داشته باشد. برخی از جراحان، 30 درصد بیش از حد لازم چربی در باسن تزریق می کنند. انجام این کار با هدف جبران چربی هایی است که ممکن است توسط بدن جذب شود. برای تزریق چربی به باسن از چربی‌های اضافی بدن خود مراجعه کننده استفاده می شود.پیشنهاد می شود اگر قصد انجام این عمل را دارید این مقاله را تا پایان مطالعه کنید.

93