بهترین جراح خانم ابدومینوپلاستی در تهران

بهترین دکتر ابدومینوپلاستی در تهران

مقالات

بهترین دکتر ابدومینوپلاستی در تهران

انجام جراحی ابدو (abdominoplasty) توسط  بهترین دکتر ابدومینوپلاستی در تهران باعث بهبود شکل ناحیه شکم می شود. هدف جراحی ابدومینوپلاستی (tummy tuck) از بین بردن پوست اضافی شکم است.

436

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید