تزریق چربی به باسن

تزریق چربی به باسن بین جراحی های زیبایی همواره با استقبال بالایی همراه بوده است.جهت انجام این عمل ابتدا از طریق لیپو ساکشن، چربی از اطراف شکم یا قسمت های بالایی ران و پهلوی خود فرد برداشته شده سپس ضمن تصفیه به نواحی مورد نظر در باسن تزریق می‌شود. در نهایت باسن تا حد بسیار مطلوبی فرم دلخواه را پیدا می کند. این عمل زیبایی سبب افزایش زیبایی اندام فرد می شود.

تصاویر

ویدیو ها