جراحی زیبایی شکم

جراحی زیبایی شکم عملی است که طی آن چربی ها و پوست های اضافی شکم برداشته شده و عضلات شکم سفت می شود